Hidrostres d.o.o

Referentna lista

NaručiteljPredmet ugovora
Grad ZagrebSanacija ograde i potpornog zida u ulici Supleti
HAC d.o.o.Sanacija revizijskih okana u tunelima Mala Kapela i Brinje na A1, te u tunelima Vrlinovec i Hrastovec na A4
ARZ d.d.Sanacija revizionih okana na dionicama pod koncesijom Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
GH Holding d.o.o.Hidrodemoliranje AB konstrukcije u CITYPARK Ljubljana
HAC d.o.o. - Spegra inženjering d.o.o.Sanacija i zaštita kontrukcije mosta Maslenica u km 243+350, A1
HAC d.o.o.Sanacija oborinske odvodnje u tunelu Brezik u km 140+595, A1
HAC d.o.o.Sanacija betonskih staza na NP Novska i NP Lipovac, A3
HAC d.o.o.Rekonstukcija solane u COKP Kutina, A3
HAC d.o.o.Sanacija mosta Lateralni kanal u km 72+573, A3
HAC d.o.o.Sanacija kanalskih rešetki na PUO Kozjak u km 369+572, A1
ARZ d.o.o. - Spegra inženjering d.o.o.Sanacija viadukta Svilno, autocesta Rijeka-Zagreb
ARZ d.o.o.Sanacija revizionih okana na dionicama pod koncesijom Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
HAC d.o.o.Sanacija sustava odvodnje između krakova 3 i 4 u čvoru Žuta Lokva u km 125+213, autocesta A1
HAC d.o.o.Sanacija revizijskog okna na spoju kraka 5 i D23 u čvoru Žuta Lokva i kanalica površinske odvodnje na NP Žuta Lokva, autocesta A1
ARZ d.o.o.Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca za odvodnju
TERRA PLANT d.o.o.Rekonstrukcija i dogradnja prodavaonice robe dnevne potrošnje - LIDL
HAC d.o.o.Sanacija prijelazne naprave na vijaduktu Vršci u km 148+500 (lijevo) na A1
HAC d.o.o.Sanacija naplatnih staza na NP Gornja Ploča i NP Sveti Rok
HAC d.o.o.Sanacija površinske odvodnje na poziciji vitoperenja od km 445+850 do km 446+050
HAC d.o.o.Sanacija betonskih staza na NP Dugopolje
HAC d.o.o.Interventni radovi na sanaciji oštećenih RO na svim autocestama u nadležnosti HAC-a
HAC d.o.o.Sanacija PN na mostu Ilova, Pakra i Roždanik na A4
HAC d.o.o.Sanacija mosta Deanovac jug u km 69+480
HAC d.o.o.Sanacija mosta (sjever i jug) u km 139+800
HAC d.o.o.Hitna sanacija oštećenih RO u lijevo cijevi tunela Sveti Rok
HAC d.o.o.Sanacija oštećenih revizijskih okana (prema izvješću HAC-ONC) na svima autocestama u nadležnosti HAC-a
HAC d.o.o.Sanacija loše površinske odvodnje na kolniku autocesta, pravac Bosiljevo - Ploče i pravac Zagreb - Goričan
HAC d.o.o.Zamjena prijelaznih naprava na PUO Ježevo
Carin d.o.o.Sanacija oštećenja nasipa i bankine, dionica Ogulin - Žuta Lokva
HAC d.o.o.Sanacija stupova Mosta Brežnica
HAC d.o.o.Sanacija mosta sjever i jug u km 128+400, Novska
Zagreb Montaža d.o.o.Izvođenje građ. radova na zamjeni koksnih komora, Rafinerija Sisak
ARZ d.o.o.Sanacija betonskih površina na ARZ i zaobilaznici grada Rijeke
HAC d.o.o.Sanacija prijelazne naprave na nadvožnjaku Sveti Rok
Carin d.o.o.Hidrodinamički radovi na objektu Sava-Odra
HAC d.o.o.Sanacija prijelazne naprave i pješačke ograde na mostu HŽ Andrijevci
HAC d.o.o.Sanacija nadvožnjka u čvoru Kutina u km 105+800, autocesta A3 Bregana-Zagreb-Split
Carin d.o.o.Sanacija prilaznog mosta viadukta Mladosti
Hrvatske ceste d.o.o.Izvođenje radova na obnovi mosta Stupno na državnoj cesti D36
Hrvatske autoceste d.o.o.Zamjena prijelaznih naprava (tipa POLIDIL) u km 181+650 na obilaznici grada Zagreba, A3