Hidrostres d.o.o

Sanacija mostova i vijadukata

Zašto je Sanacija mostova i vijadukata bitna?

Mnogi mostovi u svijetu davno su već izgrađeni, ali iz društvenih i ekonomskih razloga potrebno ih je dalje upotrebljavati. Ti postojeći mostovi su projektirani i izvedeni u skladu s normama i tehničkim pravilima koja su vrijedila u vrijeme njihove izgradnje i koja ne odgovaraju današnjim bitno strožim zahtjevima. Nazivna prometna opterećenja cestovnih mostova su danas zamjetno veća. Učinci djelovanja tijekom dosadašnjeg uporabnog vijeka, neprikladni detalji, zanemarivanje problema trajnosti i pogreški u izvedbi, te neprikladno održavanje mogu smanjiti “nazivnu” nosivost postojećih mostova. Uzme li se u obzir još prirodno i neprirodno propadanje materijala, potreba za cikličkim pregledima i sanacijama je očita. Prednosti su postojećih mostova u odnosu na projekte novih mostova u tome što geometrijske izmjere, svojstva materijala, neka opterećenja, ponašanje konstrukcije, stupanj dotrajavanja i slično mogu izmjeriti odnosno provjeriti na samom mostu. Iz čega se vidi koji dijelovi koji dijelovi mosta su najoštećeniji te pokazuju znakove smanjene uporabljivosti ili nosivosti. Dijelovi mosta poput prijelazne naprave dotraju brže od drugih. Preko 8 zamijenjenih prijelaznih naprava dokaz su naše brige za osjetljive dijelove mosta. Veliko iskustvo u visinskim radovima i moderna oprema omogućuju nam dohvat i efikasnu sanaciju oštećenog dijela mosta bez obzira na njegov položaj.

Hidrostres d.o.o

Kontaktirajte nas i zatražite informativnu ponudu