Hidrostres d.o.o

Čišćenje guma za žvakanje

"Metoda čišćenja pomoću pregrijane pare"

Kako pristupamo čišćenju guma za žvakanje?

Tipičan prizor na podovima gradskih ulica i trgova su puno malih ljepljivih crnih mrlja, zapravo žvakaćih guma, koje predstavljaju ozbiljan problem na području komunalne higijene. Uklanjanje žvakaćih guma s gradskih površina nije samo potreba samog stanovništva nego i imperativ turističke privrede jer prisustvo ružnih ljepljivih mrlja bitno umanjuje potencijale prostora. Stoga svako naselje koje nastoji očuvati svoju europsku tradiciju i poboljšati svoju turističku ponudu ne može ignorirati sve veće količine odbačenih guma za žvakanje na pločnicima javnih površina.

Uvidjevši neefikasnost metoda poput otapanja kemikalijama koja razmazuje pastoznu ljepljivu masu po površini i mehaničkog čišćenja upotrebom mlaza suhog leda koje raspršuje sitnije komadiće žvakaće gume nazad po podlozi, mi smo svoj postojeći širok izbor opreme upotpunili komponentama potrebnim za odstranjivanje žvakaćih guma po provjerenoj i ekološki prihvatljivoj metodi.

Jedino potpuno zadovoljavajuće rješenje za čišćenje žvakaćih guma je postupak čišćenja pomoću pregrijane pare jer je efikasno i ekološki prihvatljivo. Upravo zato smo ga izabrali kao naše rješenje.

Hidrostres d.o.o

To je metoda čišćenja pomoću pregrijane pare usavršena u Italiji, a prihvaćena u praksi i u drugim europskim zemljama. Riječ je o mehaničkom postupku kojim se žvakaća guma efikasno uklanja s čišćene površine bez upotrebe kemijskih sredstava i bez oštećivanja površine. Aparat Ghibli® Skid Unit 180/21 DE-HR posebno je projektiran za preciznu i efikasno uklanjanje žvakaćih guma kao i za druge postupke čišćenja pomoću pregrijane pare npr. uklanjanje plakata.

  • površina pločnika se ne oštećuje jer se ne koristi nikakav abraziv
  • tlak mlaza iznosi samo do 0,3 kg/cm2
  • ne unosi nikakva kemijska sredstva u okoliš
  • prilagodljiv bilo kakvoj površini – mogućnost precizne regulacije tlaka i temperature
  • zahtijeva minimalan prostor tijekom rada
  • koristi male količine vode
  • idealan za pješačke i druge frekventne zone

Hidrostres d.o.o

Zašto koristiti postupak čišćenja pomoću pregrijane pare?

Jedino potpuno zadovoljavajuće rješenje za čišćenje žvakaćih guma je postupak čišćenja pomoću pregrijane pare jer je efikasno i ekološki prihvatljivo. Upravo zato smo ga izabrali kao naše rješenje.

 

Hidrostres d.o.o

Kontaktirajte nas i zatražite informativnu ponudu