Hidrostres d.o.o

Čišćenje grafita

"Najnovije tehnologije čišćenja grafita"

Kako suzbiti pojavu Grafita?

Pojava grafita je specifičan urbani problem koji je moguće suzbiti samo sustavnim čišćenjem. Grafiti čine prostor manje privlačnim za  stanovanje te neprikladan za trgovinu i turizam. Nije riječ samo o estetskim aspektima jer grafiti kod prolaznika (osobito turista koji ne poznaju lokalne prilike) izazivaju osjećaj nelagode i nesigurnosti, zbog čega se u načelu klone takvih prostora.

Poduzeće Hidrostres d.o.o. koristi najnovije tehnologije čišćenja grafita koje su usavršene u Švicarskoj, a prihvaćene u praksi i u drugim europskim zemljama:

  • hidrodinamički postupci uz primjenu tzv. mekih media čija je tvrdoća usklađena s mehaničkim karakteristikama podloge,
  • omekšavanje grafita kemijskim otapalima, nakon čega se ostaci uklanjaju mehanički, a podloga se kemijski neutralizira.

Kako su grafiti često naneseni u mnogo slojeva, u praksi potrebne su prilagodbe konvencionalnih postupaka, pri čemu je iskustvo izvođača vrlo bitno. Hidrostres d.o.o. čisti grafite od 1996. godine, uvijek koristeći suvremenu tehnologiju.

  • Prvi smo u Hrvatskoj uveli upotrebu mekanih medija

Hidrostres d.o.o

Budući da Hidrostres d.o.o. raspolaže iskusnim kvalificiranim stručnjacima te posjeduje uvid u stanje suvremene tehnike, svu potrebnu opremu, materijal i logistiku, naša je tvrtka idealan partner prilikom čišćenja grafita i srodnih zahvata.

Hidrostres d.o.o

Kontaktirajte nas i zatražite informativnu ponudu