Hidrostres d.o.o

održavanje gradskih objekata

Pogonom pionira sanacijskog posla i širokog asortimana opreme, poduzeće Hidrostres d.o.o može se nositi s najsloženijim izazovima s područja održavanja gradske infrastrukture 

Hidrostres d.o.o

Vrste Usluga

Antigrafitna zaštita

Čišćenje grafita

Zaštita objekata od golubova i drugih ptica

Čišćenje kulturnih spomenika

Pranje pothodnika i trgova

Održavanje i čišćenje pročelja/fasada

Čišćenje guma za žvakanje

Industrijska čišćenja

Pjeskarenje kamena i metala

Održavanje i čišćenje nadstrešnica i ograda na stajalištima javnog gradskog prijevoza